Hula dancer image

We are on this hula journey together

I nā po‘e i ho‘ola‘a ai
To those dedicated

Nā po‘e i ho‘olulu ai
Those who have been inspired

No nā mamo, nā pua, no nā kau a kau 

And for generations to follow