top of page

Awards and Achievements

2001 - Iā `Oe E Ka Lā Hula Competition

Pleasanton, CA

Kāne Solo - 2nd Place

James Nakilukamali'ihiwakahanai'o Alves

2001 - Iā `Oe E Ka Lā Hula Competition

Pleasanton, CA

Kāne Hula Kahiko - 2nd Place

2001 - Iā `Oe E Ka Lā Hula Competition

Pleasanton, CA

Kāne Hula `Auana - 2nd Place

2002 - Mai Kahiki Mai Hula Competition

Federal Way, WA

Wāhine Solo - 2nd Place

Kaleo Kia

2002 - Mai Kahiki Mai Hula Competition

Federal Way, WA

Wāhine Hula Kahiko - 1st Place

2002 - Mai Kahiki Mai Hula Competition

Federal Way, WA

Wāhine Hula `Auana - 2nd Place

2003 - Iā `Oe E Ka Lā Hula Competition

Pleasanton, CA

Mr. Ia `Oe E Kala - 1st Place

Tyler Burke

2003 - Iā `Oe E Ka Lā Hula Competition

Pleasanton, CA

Kāne Group Hula `Auana - 2nd Place

Monica.jpg
Jade 1.jpg
bottom of page